English Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Draft 1 Pods

Pod Seat Player Points
1 1 Shiozu, Ryouma 24
2 Shvartsman, Alex 21
3 Tsuji, Shinya 22
4 Suzuki, Kei 24
5 Haneda, Daisuke 22
6 Niwa, Toshiharu 21
7 Tanaka, Hisaya 21
8 Douyama, Tsuyoshi 21
2 1 Ito, Ken 21
2 Mukuno, Yuji 21
3 Yokoyama, Tadashi 21
4 Morita, Masahiko 21
5 Ishikawa, Ren 21
6 Iino, Ryuji 21
7 Shawn, Kammerzelt 21
8 Watanabe, Masanari 21
3 1 Mitsui, Tokiko 20
2 Sekine, Takeshi 21
3 Nagaoka, Takayuki 20
4 Kubota, Yuhi 21
5 Yasuda, Masaaki 21
6 Mitsuya, Kazuhiko 20
7 Kato, Eiho 21
8 Yamano, Tomoya 21
4 1 Hirabayashi, Kazuya 19
2 Mori, Katsuhiro 19
3 Wakuri, Akira 20
4 Watanabe, Hiroto 19
5 Hoshino, Hiroaki 19
6 Arahori, Kazuaki 19
7 Ohgami, Kenji 20
8 Ikeda, Tsuyoshi 19
5 1 Higashi, Teppei 19
2 Terada, Atsushi 19
3 Watanabe, Hiroshi 19
4 Suzuki, Shinya 19
5 Ando, Reiji 19
6 Yamadaya, Kohei 19
7 Suzuki, Masatsuna 19
8 Tsukamoto, Toshiki 19
6 1 Iwai, Tsuyoshi 19
2 Kubouchi, Naoki 18
3 Sasaki, Yusuke(Sendai) 18
4 Kashima, Akihiro 18
5 Ichikawa, Masato 19
6 Hayashi, Shinsuke 18
7 Hassaku, Jinpei 18
8 Ruel, Olivier 18
7 1 Higashino, Masaayuki 18
2 Takeda, Hideo 18
3 Higaki, Takao 18
4 Hamada, Yoshio 18
5 Kurasawa, Kanto 18
6 Harada, Hiroshi 18
7 Hashimoto, Rei 18
8 Fujita, Osamu 18
8 1 Hamano, Hidetoshi 18
2 Tadayoshi, Komiya 18
3 Nobushita, Jun 18
4 Tamber, Tobey A 18
5 Nakamura, Syuhei 18
6 Kawaguchi, Tsukasa 18
7 Honma, Satoshi 18
8 Sasaki, Yusuke(Tokyo) 18


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT