English Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 10 Pairings

Table Player Points Opponent Points
1 Shiozu, Ryouma 27 vs. Shvartsman, Alex 24
2 Douyama, Tsuyoshi 24 vs. Suzuki, Kei 24
3 Mukuno, Yuji 24 vs. Morita, Masahiko 24
4 Yamano, Tomoya 24 vs. Kato, Eiho 24
5 Watanabe, Masanari 24 vs. Ito, Ken 24
6 Haneda, Daisuke 23 vs. Tanaka, Hisaya 21
7 Tsuji, Shinya 23 vs. Niwa, Toshiharu 21
8 Mitsuya, Kazuhiko 23 vs. Kubota, Yuhi 22
9 Ohgami, Kenji 23 vs. Watanabe, Hiroto 22
10 Ichikawa, Masato 22 vs. Ruel, Olivier 21
11 Terada, Atsushi 22 vs. Yamadaya, Kohei 22
12 Ando, Reiji 22 vs. Tsukamoto, Toshiki 22
13 Hirabayashi, Kazuya 22 vs. Mori, Katsuhiro 22
14 Nobushita, Jun 21 vs. Tamber, Tobey A 21
15 Shawn, Kammerzelt 21 vs. Yokoyama, Tadashi 21
16 Nakamura, Syuhei 21 vs. Komiya, Tadayoshi 21
17 Sekine, Takeshi 21 vs. Nagaoka, Takayuki 20
18 Yasuda, Masaaki 21 vs. Mitsui, Tokiko 21
19 Iino, Ryuji 21 vs. Ishikawa, Ren 21
20 Hashimoto, Rei 21 vs. Higaki, Takao 21
21 Hassaku, Jinpei 21 vs. Hayashi, Shinsuke 19
22 Higashino, Masaayuki 21 vs. Hamada, Yoshio 21
23 Wakuri, Akira 20 vs. Hoshino, Hiroaki 19
24 Watanabe, Hiroshi 19 vs. Suzuki, Shinya 19
25 Iwai, Tsuyoshi 19 vs. Sasaki, Yusuke(Sendai) 19
26 Arahori, Kazuaki 19 vs. Ikeda, Tsuyoshi 19
27 Suzuki, Masatsuna 19 vs. Higashi, Teppei 19
28 Honma, Satoshi 18 vs. Sasaki, Yusuke(Tokyo) 18
29 Takeda, Hideo 18 vs. Kurasawa, Kanto 18
30 Hamano, Hidetoshi 18 vs. Kawaguchi, Tsukasa 18
31 Kubouchi, Naoki 18 vs. Kashima, Akihiro 18
32 Harada, Hiroshi 18 vs. Fujita, Osamu 18


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT