English Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Draft 2 Pods

Pod Seat Name Points
1 3 Shiozu, Ryouma 33
4 Morita, Masahiko 33
6 Ando, Reiji 31
5 Mori, Katsuhiro 31
1 Douyama, Tsuyoshi 30
2 Haneda, Daisuke 29
7 Mitsuya, Kazuhiko 29
8 Suzuki, Kei 27
2 7 Ruel, Olivier 30
3 Watanabe, Masanari 30
2 Yasuda, Masaaki 30
5 Kato, Eiho 30
1 Yokoyama, Tadashi 27
4 Komiya, Tadayoshi 27
6 Higashino, Masaayuki 27
8 Ishikawa, Ren 27
3 6 Nagaoka, Takayuki 29
8 Yamadaya, Kohei 28
7 Hoshino, Hiroaki 28
1 Niwa, Toshiharu 27
5 Ohgami, Kenji 26
2 Terada, Atsushi 25
4 Higashi, Teppei 25
3 Hirabayashi, Kazuya 25
4 1 Higaki, Takao 27
2 Nakamura, Syuhei 27
3 Hashimoto, Rei 27
8 Kashima, Akihiro 27
4 Tanaka, Hisaya 24
5 Mukuno, Yuji 24
7 Iino, Ryuji 24
6 Shvartsman, Alex 24
5 8 Yamano, Tomoya 27
1 Tamber, Tobey A 27
7 Ito, Ken 27
6 Sasaki, Yusuke(Sendai) 26
2 Sekine, Takeshi 24
4 Honma, Satoshi 24
5 Kurasawa, Kanto 24
3 Tsuji, Shinya 23
6 4 Iwai, Tsuyoshi 26
1 Ikeda, Tsuyoshi 25
7 Tsukamoto, Toshiki 25
2 Kubota, Yuhi 25
3 Wakuri, Akira 23
6 Watanabe, Hiroto 22
5 Hayashi, Shinsuke 22
7 2 Suzuki, Masatsuna 25
7 Shawn, Kammerzelt 24
5 Hassaku, Jinpei 24
3 Harada, Hiroshi 24
1 Ichikawa, Masato 22
8 Takeda, Hideo 21
6 Hamada, Yoshio 21
8 6 Kawaguchi, Tsukasa 24
4 Sasaki, Yusuke(Tokyo) 22
5 Mitsui, Tokiko 22
7 Hamano, Hidetoshi 21
8 Kubouchi, Naoki 21
2 Suzuki, Shinya 19


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT