English Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 12 Pairings

Table Player Points Opponent Points
1 Douyama, Tsuyoshi 30 vs. Morita, Masahiko 30
2 Shiozu, Ryouma 30 vs. Haneda, Daisuke 29
3 Mitsuya, Kazuhiko 29 vs. Mori, Katsuhiro 28
4 Ando, Reiji 28 vs. Suzuki, Kei 27
5 Higashino, Masaayuki 27 vs. Ruel, Olivier 27
6 Yasuda, Masaaki 27 vs. Yokoyama, Tadashi 27
7 Komiya, Tadayoshi 27 vs. Kato, Eiho 27
8 Watanabe, Masanari 27 vs. Ishikawa, Ren 27
9 Ohgami, Kenji 26 vs. Nagaoka, Takayuki 26
10 Terada, Atsushi 25 vs. Yamadaya, Kohei 25
11 Hirabayashi, Kazuya 25 vs. Niwa, Toshiharu 24
12 Hoshino, Hiroaki 25 vs. Higashi, Teppei 25
13 Honma, Satoshi 24 vs. Yamano, Tomoya 24
14 Tamber, Tobey A 24 vs. Kurasawa, Kanto 24
15 Mukuno, Yuji 24 vs. Kashima, Akihiro 24
16 Sekine, Takeshi 24 vs. Ito, Ken 24
17 Nakamura, Syuhei 24 vs. Iino, Ryuji 24
18 Shvartsman, Alex 24 vs. Higaki, Takao 24
19 Tanaka, Hisaya 24 vs. Hashimoto, Rei 24
20 Sasaki, Yusuke(Sendai) 23 vs. Tsuji, Shinya 23
21 Wakuri, Akira 23 vs. Iwai, Tsuyoshi 23
22 Ikeda, Tsuyoshi 22 vs. Watanabe, Hiroshi 22
23 Hayashi, Shinsuke 22 vs. Tsukamoto, Toshiki 22
24 Ichikawa, Masato 22 vs. Suzuki, Masatsuna 22
25 Watanabe, Hiroto 22 vs. Kubota, Yuhi 22
26 Takeda, Hideo 21 vs. Shawn, Kammerzelt 21
27 Mitsui, Tokiko 21 vs. Sasaki, Yusuke(Tokyo) 21
28 Nobushita, Jun 21 vs. Hassaku, Jinpei 21
29 Hamada, Yoshio 21 vs. Harada, Hiroshi 21
30 Kawaguchi, Tsukasa 21 vs. Arahori, Kazuaki 19
31 Suzuki, Shinya 19 vs. Kubouchi, Naoki 18
32 Hamano, Hidetoshi 18 vs. Fujita, Osamu 18


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT