English Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 13 Pairings

Table Player Points Opponent Points
1 Shiozu, Ryouma 33 vs. Morita, Masahiko 33
2 Ando, Reiji 31 vs. Mori, Katsuhiro 31
3 Yasuda, Masaaki 30 vs. Ruel, Olivier 30
4 Kato, Eiho 30 vs. Watanabe, Masanari 30
5 Douyama, Tsuyoshi 30 vs. Mitsuya, Kazuhiko 29
6 Haneda, Daisuke 29 vs. Suzuki, Kei 27
7 Nagaoka, Takayuki 29 vs. Hoshino, Hiroaki 28
8 Yamadaya, Kohei 28 vs. Niwa, Toshiharu 27
9 Ito, Ken 27 vs. Yamano, Tomoya 27
10 Yokoyama, Tadashi 27 vs. Komiya, Tadayoshi 27
11 Tamber, Tobey A 27 vs. Sasaki, Yusuke(Sendai) 26
12 Nakamura, Syuhei 27 vs. Kashima, Akihiro 27
13 Higashino, Masaayuki 27 vs. Ishikawa, Ren 27
14 Hashimoto, Rei 27 vs. Higaki, Takao 27
15 Iwai, Tsuyoshi 26 vs. Tsukamoto, Toshiki 25
16 Ohgami, Kenji 26 vs. Hirabayashi, Kazuya 25
17 Suzuki, Masatsuna 25 vs. Shawn, Kammerzelt 24
18 Ikeda, Tsuyoshi 25 vs. Kubota, Yuhi 25
19 Terada, Atsushi 25 vs. Higashi, Teppei 25
20 Tanaka, Hisaya 24 vs. Shvartsman, Alex 24
21 Honma, Satoshi 24 vs. Tsuji, Shinya 23
22 Iino, Ryuji 24 vs. Mukuno, Yuji 24
23 Kawaguchi, Tsukasa 24 vs. Mitsui, Tokiko 22
24 Sekine, Takeshi 24 vs. Kurasawa, Kanto 24
25 Harada, Hiroshi 24 vs. Hassaku, Jinpei 24
26 Wakuri, Akira 23 vs. Watanabe, Hiroto 22
27 Ichikawa, Masato 22 vs. Takeda, Hideo 21
28 Sasaki, Yusuke(Tokyo) 22 vs. Kubouchi, Naoki 21
29 Hamano, Hidetoshi 21 vs. Suzuki, Shinya 19
Hamada, Yoshio 21 * BYE * Pod 7
Hayashi, Shinsuke 22 * BYE * Pod 6


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT