English Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 9 Pairings

Table Player Points Opponent Points
1 Tsushima, Tomoya 24 vs. Ishida, Itaru 22
2 Onoda, Michihisa 22 vs. Higashino, Masayuki 22
3 Arahori, Kazuaki 22 vs. Fujita, Osamu 21
4 Kashima, Akihiro 21 vs. Long, Mike 21
5 Fujita, Kenichi 21 vs. Imura, Kazuo 21
6 Benafel, Chris b 21 vs. Adachi, Taktsugu 21
7 Shimada, Masatake 21 vs. Nakai, Hitoshi 21
8 Murakami, Yuki(Miyagi) 21 vs. Takakuwa, Akihiro 21
9 Hassaku, Jinpei 21 vs. Harita, Masaru 21
10 Mori, Katsuhiro 20 vs. Okamoto, Jin 20
11 Kuroda, Masashiro 20 vs. Yuasa, Kentaro 19
12 Abe, Natsuki 19 vs. Abe, Kazufumi 19
13 Saito, Kazuaki 19 vs. Hirabayashi, Kazuya 19
14 Yamasaki, Yudai 19 vs. Wong, Nicholas Jonathan 19
15 Ozawa, Takeshi 19 vs. Ohno, Tomonari 19
16 Shvartsman, Alex 19 vs. Yamada, Yoshiharu 19
17 Hirata, Shinya 19 vs. Morita, Masahiko 19
18 Nobushita, Jun 18 vs. Kanda, Satoshi 18
19 Shimizu, Akihiro 18 vs. Ota, Masane 18
20 Mitsuya, Kazuhiko 18 vs. Matsuda, Hiromi 18
21 Ikeda, Tsuyoshi 18 vs. Tanimura, Shuta 18
22 Yamasaki, Rintaro 18 vs. Harada, Hiroshi 18
23 Yokoyama, Tadashi 18 vs. Shinozaki, Yu 18
24 Yuda, Yoshiro 18 vs. Murakami, Yuki (Osaka) 18
25 Arita, Ryuichi 18 vs. Taru, Genki 18
26 Okuyama, Masahide 18 vs. Okumura, Genki 18
27 Borteh, Alex B. 18 vs. Hegstad, Brian P 18
28 Nomichi, Hideki 18 vs. Takada, Taichi 18
29 Doyama, Tsuyoshi 18 vs. Clegg, Daniel 18
30 Fujita, Tsuyoshi 18 vs. Soma, Tetsuya 18
31 Yoshii, Tatsuo 18 vs. Sato, Shinichi 18
32 Asahara, Akira 18 vs. Sando, Masao 18


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT