English Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 10 Pairings

Table Player Points Opponent Points
1 Arahori, Kazuaki 25 vs. Ishida, Itaru 25
2 Higashino, Masayuki 25 vs. Takakuwa, Akihiro 24
3 Long, Mike 24 vs. Fujita, Kenichi 24
4 Tsushima, Tomoya 24 vs. Harita, Masaru 24
5 Okamoto, Jin 23 vs. Abe, Kazufumi 22
6 Nakai, Hitoshi 22 vs. Onoda, Michihisa 22
7 Ohno, Tomonari 22 vs. Hirabayashi, Kazuya 22
8 Shimada, Masatake 22 vs. Wong, Nicholas Jonathan 22
9 Benafel, Chris b 22 vs. Shvartsman, Alex 22
10 Hirata, Shinya 22 vs. Adachi, Taktsugu 22
11 Nobushita, Jun 21 vs. Okumura, Genki 21
12 Asahara, Akira 21 vs. Yokoyama, Tadashi 21
13 Kuroda, Masashiro 21 vs. Clegg, Daniel 21
14 Hassaku, Jinpei 21 vs. Ikeda, Tsuyoshi 21
15 Mitsuya, Kazuhiko 21 vs. Borteh, Alex B. 21
16 Sato, Shinichi 21 vs. Imura, Kazuo 21
17 Ota, Masane 21 vs. Fujita, Osamu 21
18 Fujita, Tsuyoshi 21 vs. Taru, Genki 21
19 Kashima, Akihiro 21 vs. Murakami, Yuki(Miyagi) 21
20 Takada, Taichi 21 vs. Yuasa, Kentaro 20
21 Mori, Katsuhiro 20 vs. Harada, Hiroshi 19
22 Morita, Masahiko 19 vs. Saito, Kazuaki 19
23 Ozawa, Takeshi 19 vs. Yamada, Yoshiharu 19
24 Murakami, Yuki (Osaka) 19 vs. Yamasaki, Rintaro 19
25 Yuda, Yoshiro 19 vs. Abe, Natsuki 19
26 Yamasaki, Yudai 19 vs. Kanda, Satoshi 18
27 Matsuda, Hiromi 18 vs. Sando, Masao 18
28 Shimizu, Akihiro 18 vs. Soma, Tetsuya 18
29 Okuyama, Masahide 18 vs. Yoshii, Tatsuo 18
30 Arita, Ryuichi 18 vs. Shinozaki, Yu 18
31 Tanimura, Shuta 18 vs. Hegstad, Brian P 18
32 Nomichi, Hideki 18 vs. Doyama, Tsuyoshi 18


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT