English Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 14 Pairings

Table Player Points Opponent Points
22 Ishida, Itaru 35 vs. Asahara, Akira 31
27 Arahori, Kazuaki 34 vs. Long, Mike 33
5 Hirabayashi, Kazuya 32 vs. Mori, Katsuhiro 32
6 Mitsuya, Kazuhiko 31 vs. Abe, Kazufumi 31
9 Borteh, Alex B. 30 vs. Takakuwa, Akihiro 30
11 Murakami, Yuki(Miyagi) 30 vs. Imura, Kazuo 30
17 Kashima, Akihiro 30 vs. Tsushima, Tomoya 30
25 Fujita, Osamu 30 vs. Okamoto, Jin 30
24 Higashino, Masayuki 29 vs. Yamada, Yoshiharu 28
1 Ikeda, Tsuyoshi 28 vs. Yamasaki, Yudai 28
3 Nakai, Hitoshi 28 vs. Taru, Genki 28
8 Shvartsman, Alex 28 vs. Kuroda, Masashiro 28
19 Morita, Masahiko 28 vs. Hassaku, Jinpei 27
10 Fujita, Kenichi 27 vs. Nobushita, Jun 27
16 Clegg, Daniel 27 vs. Nomichi, Hideki 27
18 Hegstad, Brian P 27 vs. Harita, Masaru 27
20 Okumura, Genki 27 vs. Takada, Taichi 27
23 Yuasa, Kentaro 26 vs. Benafel, Chris b 26
4 Murakami, Yuki (Osaka) 25 vs. Shimada, Masatake 25
13 Adachi, Takatsugu 25 vs. Matsuda, Hiromi 25
14 Fujita, Tsuyoshi 25 vs. Wong, Nicholas Jonathan 25
28 Hirata, Shinya 25 vs. Abe, Natsuki 25
2 Tanimura, Shuta 24 vs. Shimizu, Akihiro 24
12 Ota, Masane 24 vs. Yokoyama, Tadashi 24
21 Arita, Ryuichi 24 vs. Sando, Masao 24
26 Shinozaki, Yu 24 vs. Okuyama, Masahide 24
7 Yamasaki, Rintaro 23 vs. Ozawa, Takeshi 22
15 Harada, Hiroshi 22 vs. Sato, Shinichi 21


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT