Grand Prix Kyushu

Grand Prix Kyushu, attended by 456 people from six different countries, was won by Tadayoshi Kumiya, 1997 Japanese National Champion.

Tadayoshi is a member of Team Muneo, which is based in Osaka.

RankName
1Komiya, Tadayoshi
2Itadani, Eisaku
3Mori, Masaya
4Sano, Fumihiko
5Kuroda, Masashiro
6Higashino, Masayuki
7Harino, Takuichi
8Tsukamoto, Toshiki
9Kishishita, Kunihiko
10Sasanuma, Kiyoshi
11Momose, Kazuyuki
12Nagaoka, Takayuki
13Ishikawa, Kazuto
14Kagami, Gen
15Sakakibara, Satoshi
16Wong, Nicholas Jonathan
17Tanaka, Hisaya
18Hassaku, Jinpei
19Arita, Ryuichi
20Yamazaki, Kazune
21Wachi, Shinya
22Miyagawa, Nobuaki
23Sumi, Kazuhiko
24Kuo, C Ching
25Aya, Naruhiko
26Ikeda, Tsuyoshi
27Fujita, Tsuyoshi
28Yamakawa, Yoichiro
29Miyasaka, Takeshi
30Chuma, Yu
31Mori, Keita
32Ogami, Kenji
33Okamoto, Hiroki
34Nobushita, Jun
35Hata, Hirotaka
36Yamasaki, Rintaro
37Yamahara, Toshihisa
38Ding, Akuma
39Kurtz, Elisabeth
40Umeda, Masaki
41Matsuyama, Tomofumi
42Kubouchi, Naoki
43Nishiwaki, Masahiro
44Kawashima, Keisuke
45Shvartsman, Alex
46Kobayashi, Toshikazu
47Sugaya, Akio
48Managi, Akihiro
49Shimamura, Masatoshi
50Morita, Katsunobu
51Okamoto, Djinn
52Choa, Jack
53Kunimitsu, Masayuki
54Yamasaki, Satoru
55Tajiri, Satoshi
56Nakano, Fumiki
57Oku, Joji
58Doyama, Tsuyoshi
59Sando, Masao
60Hatanaka, Kenichi
61Murakami, Yuki
62Umeda, Keiichi
63Kimura, Hidetoshi
64Hori, Kotaro


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT