Round 11 Pairings By Table

TableNamePointsNamePoints
1Otsubo, Yuji (182)27vs.Sasanuma, Kiyoshi (120)27
2Fukata, Takamasa (140)27vs.Momose, Kazuyuki (138)25
3Koji, Kazumasa ( 27)25vs.Maruyama, Tomohiro (135)27
4Kageyama, John Taro (121)24vs.Nobushita, Jun (239)24
5Doyama, Tsuyoshi (129)24vs.Shvartsman, Alex (267)24
6Miyasaka, Takeshi (100)23vs.Nakamura, Satoshi (163)24
7Furuta, Yuki ( 33)24vs.Sasage, Hiroki ( 98)24
8Maki, Koichiro (134)23vs.Shimada, Masatake (149)22
9Harada, Hiroshi (101)22vs.Ikeda, Kei (156)22
10Mori, Katsuhiro (136)22vs.Wada, Naoya ( 9)22
11Arita, Ryuichi (103)22vs.Tajiri, Satoshi (150)22
12Yamakawa, Yoichiro (159)22vs.Yoshii, Tatsuo ( 88)22
13Sato, Shinichi (175)21vs.Tsukamoto, Toshiki (215)21
14Abe, Kazufumi (145)21vs.Higaki, Takao (198)21
15Fujita, Kenichi (125)21vs.Wakuri, Akira (111)21
16Ishida, Itaru (122)21vs.Sasaki, Yusuke (153)21
17Fujita, Tsuyoshi (128)21vs.Mori, Masaya (119)21
18Iino, Ryuji (205)21vs.Ogami, Kenji (118)20
19Hassaku, Jinpei (102)21vs.Morikawa, Fumiyasu ( 85)21
20Chao, Peter ( 3)21vs.Okabayashi, Masanao (172)21
21Hoshino, Fumio (219)19vs.Kurosawa, Atsushi (255)19
22Fukuchi, Takahiro ( 87)19vs.Nonishi, Keiichiro ( 96)19
23Mitsuhashi, Takashi (124)18vs.Omori, Kazuki (203)18
24Kuroda, Masashiro (194)18vs.Yamaguchi, Teruyuki (157)18
25Sonoda, Naohiro (226)18vs.Watanabe, Hiroshi (161)18
26Mano, Kenji ( 58)18vs.Seki, Yutaka (131)18
27Hosokawa, Takanobu ( 49)18vs.Kris, Takashi (214)18
28Nowaki, Kazumi ( 17)17vs.Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)18
29Higashino, Masayuki (141)16vs.Ito, Ken (160)16
30Hidaka, Ayumi (127)15vs.Komiya, Tadayoshi (235)15
31Sato, Manabu ( 37)15vs.Watanabe, Hiroto (223)15
Fukuya, Kenji (260)15vs.*** BYE ***


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT