Japanese Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 9 Pairings (by Player)

Player Points Opponent Points
Abe, Kazufumi* 15 vs. Morimoto, Manabu 15
Abe, Ryo* 13 vs. Hasegawa, Masahide 13
Adachi, Takatsugu* 12 vs. Hase, Akira 12
Akamatsu, Noriyuki 12 vs. Kurasawa, Kanto* 12
Akimoto, Shinichi 6 vs. Nakamura, Genki 6
Anan, Go 21 vs. Mori, Masaya* 21
Ando, Nobuhiro 11 vs. Oota, Yusuke 12
Ando, Reiji* 15 vs. Fujita, Tsuyoshi* 15
Arahori, Kazuaki 15 vs. Sakai, Hideyuki* 15
Arita, Ryuichi* 9 vs. Hata, Hirotaka* 9
Chuma, Yu* 12 vs. Kuge, Takuro 12
Doi, Fumiaki 9 vs. Yuasa, Kentaro 9
Doiuchi, Yasuhiro 12 vs. Fujita, Kenichi* 12
Doyama, Tsuyoshi* 14 vs. Mitsuya, Kazuhiko 15
Endo, Tadashi 9 vs. Takao, Fumiaki 9
Fuji, Yusuke 13 vs. Itadani, Eisaku* 13
Fujii, Daisuke 15 vs. Wada, Yuta 15
Fujita, Kenichi* 12 vs. Doiuchi, Yasuhiro 12
Fujita, Osamu* 9 vs. Miyasaka, Takeshi* 9
Fujita, Tsuyoshi* 15 vs. Ando, Reiji* 15
Fujiwara, Yuichirou 7 vs. Sando, Masao 7
Fukata, Takamasa* 18 vs. Oguri, Fumiaki 18
Furuta, Yuki* 15 vs. Yamakawa, Youichirou 15
Harada, Hiroshi* 17 vs. Onoda, Michihisa* 16
Hase, Akira 12 vs. Adachi, Takatsugu* 12
Hasegawa, Masahide 13 vs. Abe, Ryo* 13
Hassaku, Jinpei* 18 vs. Sasakawa, Tomohide* 18
Hata, Hirotaka* 9 vs. Arita, Ryuichi* 9
Hatakeyama, Tomoya 15 vs. Sekiguchi, Takatoshi 15
Hatta, Tetsuya* 9 vs. Sasaki, Yusuke 9
Higaki, Takao* 15 vs. Saito, Tsutomu* 15
Higashino, Masayuki* 18 vs. Okamoto, Jin* 18
Hirabayashi, Kazuya* 12 vs. Shiki, Kazumasa 12
Hirata, Keisuke 9 vs. Uehara, Kunihiro 9
Hirose, Daisuke 12 vs. Komiya, Tadayoshi* 12
Horino, Keita 9 vs. Nakamura, Masato 9
Hoshino, Hiroaki* 13 vs. Otsuka, Kotaro 13
Ikeda, Tsuyoshi 18 vs. Usami, Yukihiro 18
Ikeuchi, Kazuhiro 9 vs. Niwa, Kohei 9
Imura, Kazuo 12 vs. Nobushita, Jun* 12
Itadani, Eisaku* 13 vs. Fuji, Yusuke 13
Ito, Tai 12 vs. Nishino, Kenta 12
Iwata, Mitsuhiro 9 vs. Takano, Yasuhiro 9
Kageyama, Kiyotomo 13 vs. Morofuji, Takuma* 12
Kageyama, Taro 6 vs. Sogabe, Ippei 6
Kamio, Satoshi 13 vs. Saito, Tomoharu* 13
Kanayama, Daisuke 18 vs. Kushibe, Toshiki 18
Kawamura, Akihiro 6 vs. Sato, Daisuke 6
Kawasaki, Hiroshi* 18 vs. Yamazaki, Yudai 18
Kin, Minsu* 21 vs. Morita, Masahiko* 21
Komiya, Tadayoshi* 12 vs. Hirose, Daisuke 12
Kozakai, Yukio 9 vs. Toyoshima, Masashi 9
Kuchii, Hideki 13 vs. Yamahara, Toshihisa 12
Kuge, Takuro 12 vs. Chuma, Yu* 12
Kurasawa, Kanto* 12 vs. Akamatsu, Noriyuki 12
Kuroda, Masashiro* 21 vs. Matsuo, Goro* 21
Kushibe, Toshiki 18 vs. Kanayama, Daisuke 18
Maki, Koichiro* 17 vs. Tsukamoto, Toshiki* 16
Maruyama, Tomohiro* 9 vs. Nakaoka, Takayoshi 9
Matsuki, Takashi 12 vs. Tomita, Kei 12
Matsuo, Goro* 21 vs. Kuroda, Masashiro* 21
Mitsuya, Kazuhiko 15 vs. Doyama, Tsuyoshi* 14
Miyasaka, Takeshi* 9 vs. Fujita, Osamu* 9
Mori, Masaya* 21 vs. Anan, Go 21
Morimoto, Manabu 15 vs. Abe, Kazufumi* 15
Morita, Masahiko* 21 vs. Kin, Minsu* 21
Moriyama, Dai 6 vs. Noshiro, Kazuya 6
Morofuji, Takuma* 12 vs. Kageyama, Kiyotomo 13
Mukuno, Yuji 12 vs. Tachibana, Satoshi 12
Murase, Hiroshi 10 vs. Nagaoka, Takayuki* 10
Murata, Toshiaki 12 vs. Sasanuma, Kiyoshi* 12
Nagaoka, Takayuki* 10 vs. Murase, Hiroshi 10
Nakamura, Genki 6 vs. Akimoto, Shinichi 6
Nakamura, Masato 9 vs. Horino, Keita 9
Nakamura, Satoshi* 18 vs. Okamoto, Hiroki* 18
Nakamura, Shuhei* 15 vs. Yamada, Yoshiharu 15
Nakamura, Tomoya 3 vs. Okamoto, Takuya 4
Nakamura, Yusuke 15 vs. Shinohara, Tetsuya 15
Nakano, Fumiki 15 vs. Nose, Koji* 15
Nakaoka, Takayoshi 9 vs. Maruyama, Tomohiro* 9
Nishino, Kenta 12 vs. Ito, Tai 12
Nishio, Yoshiaki 10 vs. Shimada, Masatake* 10
Nishioka, Kazuya 15 vs. Watanabe, Hiroto* 15
Niwa, Kohei 9 vs. Ikeuchi, Kazuhiro 9
Nobushita, Jun* 12 vs. Imura, Kazuo 12
Nohnishi, Keiichiro 15 vs. Yamamoto, Nao* 15
Nose, Koji* 15 vs. Nakano, Fumiki 15
Noshiro, Kazuya 6 vs. Moriyama, Dai 6
Oguri, Fumiaki 18 vs. Fukata, Takamasa* 18
Ohsumi, Keigo 9 vs. Otsubo, Yuji 10
Okabe, Takahiro 6 vs. Suzuki, Yasutomo 6
Okamoto, Hiroki* 18 vs. Nakamura, Satoshi* 18
Okamoto, Jin* 18 vs. Higashino, Masayuki* 18
Okamoto, Takuya 4 vs. Nakamura, Tomoya 3
Onoda, Michihisa* 16 vs. Harada, Hiroshi* 17
Oota, Yusuke 12 vs. Ando, Nobuhiro 11
Otsubo, Yuji 10 vs. Ohsumi, Keigo 9
Otsuka, Kotaro 13 vs. Hoshino, Hiroaki* 13
Saito, Tomoharu* 13 vs. Kamio, Satoshi 13
Saito, Tsutomu* 15 vs. Higaki, Takao* 15
Sakai, Hideyuki* 15 vs. Arahori, Kazuaki 15
Sando, Masao 7 vs. Fujiwara, Yuichirou 7
Sasakawa, Tomohide* 18 vs. Hassaku, Jinpei* 18
Sasaki, Yusuke 9 vs. Hatta, Tetsuya* 9
Sasanuma, Kiyoshi* 12 vs. Murata, Toshiaki 12
Sato, Akira 4 vs. Watanabe, Takeshi 3
Sato, Daisuke 6 vs. Kawamura, Akihiro 6
Sekiguchi, Takatoshi 15 vs. Hatakeyama, Tomoya 15
Shiki, Kazumasa 12 vs. Hirabayashi, Kazuya* 12
Shimada, Masatake* 10 vs. Nishio, Yoshiaki 10
Shinohara, Tetsuya 15 vs. Nakamura, Yusuke 15
Shiraki, Takahiro 12 vs. Yun, Suhan 12
Sogabe, Ippei 6 vs. Kageyama, Taro 6
Suzuki, Yasutomo 6 vs. Okabe, Takahiro 6
Tachibana, Satoshi 12 vs. Mukuno, Yuji 12
Takano, Yasuhiro 9 vs. Iwata, Mitsuhiro 9
Takao, Fumiaki 9 vs. Endo, Tadashi 9
Tomita, Kei 12 vs. Matsuki, Takashi 12
Toyoshima, Masashi 9 vs. Kozakai, Yukio 9
Tsukamoto, Toshiki* 16 vs. Maki, Koichiro* 17
Uehara, Kunihiro 9 vs. Hirata, Keisuke 9
Usami, Yukihiro 18 vs. Ikeda, Tsuyoshi 18
Wada, Yuta 15 vs. Fujii, Daisuke 15
Watanabe, Hiroto* 15 vs. Nishioka, Kazuya 15
Watanabe, Takeshi 3 vs. Sato, Akira 4
Yamada, Yoshiharu 15 vs. Nakamura, Shuhei* 15
Yamahara, Toshihisa 12 vs. Kuchii, Hideki 13
Yamakawa, Youichirou 15 vs. Furuta, Yuki* 15
Yamamoto, Nao* 15 vs. Nohnishi, Keiichiro 15
Yamazaki, Yudai 18 vs. Kawasaki, Hiroshi* 18
Yuasa, Kentaro 9 vs. Doi, Fumiaki 9
Yun, Suhan 12 vs. Shiraki, Takahiro 12


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT