Japanese Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 11 Pairings (by Player)

Player Points Opponent Points
Abe, Ryo* 19 vs. Harada, Hiroshi* 20
Adachi, Takatsugu* 15 vs. Ikeuchi, Kazuhiro 15
Akamatsu, Noriyuki 15 vs. Fujita, Osamu* 15
Akimoto, Shinichi 6 vs. Nakamura, Tomoya 6
Anan, Go 21 vs. Watanabe, Hiroto* 21
Ando, Nobuhiro 17 vs. Kuge, Takuro 16
Ando, Reiji* 18 vs. Nakamura, Shuhei* 18
Chuma, Yu* 16 vs. Hoshino, Hiroaki* 16
Doi, Fumiaki 12 vs. Sato, Daisuke 12
Doiuchi, Yasuhiro 15 vs. Nishino, Kenta 15
Endo, Tadashi 9 vs. Noshiro, Kazuya 9
Fuji, Yusuke 14 vs. Hirabayashi, Kazuya* 15
Fujita, Kenichi* 15 vs. Kozakai, Yukio 15
Fujita, Osamu* 15 vs. Akamatsu, Noriyuki 15
Fujita, Tsuyoshi* 18 vs. Yun, Suhan 18
Fujiwara, Yuichirou 10 vs. Moriyama, Dai 9
Fukata, Takamasa* 24 vs. Matsuo, Goro* 24
Furuta, Yuki* 21 vs. Kanayama, Daisuke 21
Harada, Hiroshi* 20 vs. Abe, Ryo* 19
Hase, Akira 15 vs. Nakamura, Masato 15
Hassaku, Jinpei* 18 vs. Yamahara, Toshihisa 18
Hata, Hirotaka* 12 vs. Sasanuma, Kiyoshi* 12
Hatakeyama, Tomoya 18 vs. Wada, Yuta 18
Higashino, Masayuki* 21 vs. Sakai, Hideyuki* 21
Hirabayashi, Kazuya* 15 vs. Fuji, Yusuke 14
Hirata, Keisuke 12 vs. Shiraki, Takahiro 12
Hirose, Daisuke 15 vs. Shiki, Kazumasa 15
Horino, Keita 9 vs. Nakaoka, Takayoshi 9
Hoshino, Hiroaki* 16 vs. Chuma, Yu* 16
Ikeda, Tsuyoshi 21 vs. Kawasaki, Hiroshi* 21
Ikeuchi, Kazuhiro 15 vs. Adachi, Takatsugu* 15
Imura, Kazuo 18 vs. Sekiguchi, Takatoshi 18
Ito, Tai 12 vs. Uehara, Kunihiro 12
Kageyama, Taro 12 vs. Matsuki, Takashi 12
Kamio, Satoshi 16 vs. Otsubo, Yuji 16
Kanayama, Daisuke 21 vs. Furuta, Yuki* 21
Kawamura, Akihiro 6 vs. Watanabe, Takeshi 6
Kawasaki, Hiroshi* 21 vs. Ikeda, Tsuyoshi 21
Kin, Minsu* 24 vs. Kushibe, Toshiki 24
Komiya, Tadayoshi* 15 vs. Nobushita, Jun* 15
Kozakai, Yukio 15 vs. Fujita, Kenichi* 15
Kuchii, Hideki 16 vs. Nishioka, Kazuya 15
Kuge, Takuro 16 vs. Ando, Nobuhiro 17
Kuroda, Masashiro* 24 vs. Yamazaki, Yudai 24
Kushibe, Toshiki 24 vs. Kin, Minsu* 24
Maki, Koichiro* 18 vs. Nakamura, Satoshi* 18
Maruyama, Tomohiro* 12 vs. Otsuka, Kotaro 13
Matsuki, Takashi 12 vs. Kageyama, Taro 12
Matsuo, Goro* 24 vs. Fukata, Takamasa* 24
Miyasaka, Takeshi* 12 vs. Okabe, Takahiro 12
Mori, Masaya* 27 vs. Morita, Masahiko* 27
Morimoto, Manabu 18 vs. Murata, Toshiaki 18
Morita, Masahiko* 27 vs. Mori, Masaya* 27
Moriyama, Dai 9 vs. Fujiwara, Yuichirou 10
Mukuno, Yuji 18 vs. Onoda, Michihisa* 19
Murata, Toshiaki 18 vs. Morimoto, Manabu 18
Nakamura, Genki 9 vs. Ohsumi, Keigo 9
Nakamura, Masato 15 vs. Hase, Akira 15
Nakamura, Satoshi* 18 vs. Maki, Koichiro* 18
Nakamura, Shuhei* 18 vs. Ando, Reiji* 18
Nakamura, Tomoya 6 vs. Akimoto, Shinichi 6
Nakaoka, Takayoshi 9 vs. Horino, Keita 9
Nishino, Kenta 15 vs. Doiuchi, Yasuhiro 15
Nishio, Yoshiaki 13 vs. Sando, Masao 13
Nishioka, Kazuya 15 vs. Kuchii, Hideki 16
Nobushita, Jun* 15 vs. Komiya, Tadayoshi* 15
Nohnishi, Keiichiro 21 vs. Oguri, Fumiaki 21
Nose, Koji* 21 vs. Usami, Yukihiro 21
Noshiro, Kazuya 9 vs. Endo, Tadashi 9
Oguri, Fumiaki 21 vs. Nohnishi, Keiichiro 21
Ohsumi, Keigo 9 vs. Nakamura, Genki 9
Okabe, Takahiro 12 vs. Miyasaka, Takeshi* 12
Okamoto, Hiroki* 21 vs. Sasakawa, Tomohide* 21
Okamoto, Jin* 18 vs. Yamakawa, Youichirou 18
Okamoto, Takuya 10 vs. Takao, Fumiaki 12
Onoda, Michihisa* 19 vs. Mukuno, Yuji 18
Otsubo, Yuji 16 vs. Kamio, Satoshi 16
Otsuka, Kotaro 13 vs. Maruyama, Tomohiro* 12
Sakai, Hideyuki* 21 vs. Higashino, Masayuki* 21
Sando, Masao 13 vs. Nishio, Yoshiaki 13
Sasakawa, Tomohide* 21 vs. Okamoto, Hiroki* 21
Sasanuma, Kiyoshi* 12 vs. Hata, Hirotaka* 12
Sato, Akira 7 vs. Suzuki, Yasutomo 6
Sato, Daisuke 12 vs. Doi, Fumiaki 12
Sekiguchi, Takatoshi 18 vs. Imura, Kazuo 18
Shiki, Kazumasa 15 vs. Hirose, Daisuke 15
Shiraki, Takahiro 12 vs. Hirata, Keisuke 12
Suzuki, Yasutomo 6 vs. Sato, Akira 7
Takao, Fumiaki 12 vs. Okamoto, Takuya 10
Tomita, Kei 15 vs. Yuasa, Kentaro 15
Tsukamoto, Toshiki* 20 vs. Yamada, Yoshiharu 21
Uehara, Kunihiro 12 vs. Ito, Tai 12
Usami, Yukihiro 21 vs. Nose, Koji* 21
Wada, Yuta 18 vs. Hatakeyama, Tomoya 18
Watanabe, Hiroto* 21 vs. Anan, Go 21
Watanabe, Takeshi 6 vs. Kawamura, Akihiro 6
Yamada, Yoshiharu 21 vs. Tsukamoto, Toshiki* 20
Yamahara, Toshihisa 18 vs. Hassaku, Jinpei* 18
Yamakawa, Youichirou 18 vs. Okamoto, Jin* 18
Yamazaki, Yudai 24 vs. Kuroda, Masashiro* 24
Yuasa, Kentaro 15 vs. Tomita, Kei 15
Yun, Suhan 18 vs. Fujita, Tsuyoshi* 18


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT