Japanese Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 10 Pairings (by Player)

Player Points Opponent Points
Abe, Kazufumi* 18 vs. Ikeda, Tsuyoshi 18
Abe, Ryo* 16 vs. Hoshino, Hiroaki* 16
Adachi, Takatsugu* 15 vs. Nakamura, Shuhei* 15
Akamatsu, Noriyuki 15 vs. Yamahara, Toshihisa 15
Akimoto, Shinichi 6 vs. Okamoto, Takuya 7
Anan, Go 21 vs. Yamazaki, Yudai 21
Ando, Nobuhiro 14 vs. Fuji, Yusuke 14
Ando, Reiji* 15 vs. Nishino, Kenta 15
Arahori, Kazuaki 15 vs. Morimoto, Manabu 15
Arita, Ryuichi* 12 vs. Fujita, Kenichi* 12
Chuma, Yu* 13 vs. Nagaoka, Takayuki* 13
Doi, Fumiaki 9 vs. Horino, Keita 9
Doiuchi, Yasuhiro 15 vs. Sekiguchi, Takatoshi 15
Doyama, Tsuyoshi* 17 vs. Harada, Hiroshi* 17
Endo, Tadashi 9 vs. Hirata, Keisuke 9
Fuji, Yusuke 14 vs. Ando, Nobuhiro 14
Fujii, Daisuke 18 vs. Nose, Koji* 18
Fujita, Kenichi* 12 vs. Arita, Ryuichi* 12
Fujita, Osamu* 12 vs. Shiraki, Takahiro 12
Fujita, Tsuyoshi* 18 vs. Furuta, Yuki* 18
Fujiwara, Yuichirou 7 vs. Sato, Akira 7
Fukata, Takamasa* 21 vs. Usami, Yukihiro 21
Furuta, Yuki* 18 vs. Fujita, Tsuyoshi* 18
Harada, Hiroshi* 17 vs. Doyama, Tsuyoshi* 17
Hase, Akira 12 vs. Hatta, Tetsuya* 12
Hassaku, Jinpei* 18 vs. Nohnishi, Keiichiro 18
Hata, Hirotaka* 9 vs. Ohsumi, Keigo 9
Hatakeyama, Tomoya 18 vs. Oguri, Fumiaki 18
Hatta, Tetsuya* 12 vs. Hase, Akira 12
Higashino, Masayuki* 21 vs. Matsuo, Goro* 21
Hirabayashi, Kazuya* 15 vs. Yamakawa, Youichirou 15
Hirata, Keisuke 9 vs. Endo, Tadashi 9
Hirose, Daisuke 12 vs. Matsuki, Takashi 12
Horino, Keita 9 vs. Doi, Fumiaki 9
Hoshino, Hiroaki* 16 vs. Abe, Ryo* 16
Ikeda, Tsuyoshi 18 vs. Abe, Kazufumi* 18
Ikeuchi, Kazuhiro 12 vs. Takao, Fumiaki 12
Imura, Kazuo 15 vs. Tomita, Kei 15
Ito, Tai 12 vs. Nobushita, Jun* 12
Iwata, Mitsuhiro 10 vs. Sando, Masao 10
Kageyama, Kiyotomo 14 vs. Yun, Suhan 15
Kageyama, Taro 9 vs. Moriyama, Dai 9
Kamio, Satoshi 16 vs. Tsukamoto, Toshiki* 17
Kanayama, Daisuke 18 vs. Shinohara, Tetsuya 18
Kawamura, Akihiro 6 vs. Noshiro, Kazuya 6
Kawasaki, Hiroshi* 18 vs. Saito, Tsutomu* 18
Kin, Minsu* 21 vs. Sasakawa, Tomohide* 21
Komiya, Tadayoshi* 15 vs. Murata, Toshiaki 15
Kozakai, Yukio 12 vs. Sasanuma, Kiyoshi* 12
Kuchii, Hideki 13 vs. Otsuka, Kotaro 13
Kuge, Takuro 13 vs. Saito, Tomoharu* 13
Kuroda, Masashiro* 24 vs. Morita, Masahiko* 24
Kushibe, Toshiki 21 vs. Onoda, Michihisa* 19
Maki, Koichiro* 18 vs. Watanabe, Hiroto* 18
Maruyama, Tomohiro* 12 vs. Nakamura, Masato 12
Matsuki, Takashi 12 vs. Hirose, Daisuke 12
Matsuo, Goro* 21 vs. Higashino, Masayuki* 21
Miyasaka, Takeshi* 9 vs. Nakamura, Genki 9
Mori, Masaya* 24 vs. Okamoto, Hiroki* 21
Morimoto, Manabu 15 vs. Arahori, Kazuaki 15
Morita, Masahiko* 24 vs. Kuroda, Masashiro* 24
Moriyama, Dai 9 vs. Kageyama, Taro 9
Mukuno, Yuji 15 vs. Nakano, Fumiki 15
Murata, Toshiaki 15 vs. Komiya, Tadayoshi* 15
Nagaoka, Takayuki* 13 vs. Chuma, Yu* 13
Nakamura, Genki 9 vs. Miyasaka, Takeshi* 9
Nakamura, Masato 12 vs. Maruyama, Tomohiro* 12
Nakamura, Satoshi* 18 vs. Sakai, Hideyuki* 18
Nakamura, Shuhei* 15 vs. Adachi, Takatsugu* 15
Nakamura, Tomoya 3 vs. Suzuki, Yasutomo 6
Nakano, Fumiki 15 vs. Mukuno, Yuji 15
Nakaoka, Takayoshi 9 vs. Okabe, Takahiro 9
Nishino, Kenta 15 vs. Ando, Reiji* 15
Nishio, Yoshiaki 13 vs. Otsubo, Yuji 13
Nishioka, Kazuya 15 vs. Wada, Yuta 15
Nobushita, Jun* 12 vs. Ito, Tai 12
Nohnishi, Keiichiro 18 vs. Hassaku, Jinpei* 18
Nose, Koji* 18 vs. Fujii, Daisuke 18
Noshiro, Kazuya 6 vs. Kawamura, Akihiro 6
Oguri, Fumiaki 18 vs. Hatakeyama, Tomoya 18
Ohsumi, Keigo 9 vs. Hata, Hirotaka* 9
Okabe, Takahiro 9 vs. Nakaoka, Takayoshi 9
Okamoto, Hiroki* 21 vs. Mori, Masaya* 24
Okamoto, Jin* 18 vs. Yamada, Yoshiharu 18
Okamoto, Takuya 7 vs. Akimoto, Shinichi 6
Onoda, Michihisa* 19 vs. Kushibe, Toshiki 21
Oota, Yusuke 12 vs. Shiki, Kazumasa 12
Otsubo, Yuji 13 vs. Nishio, Yoshiaki 13
Otsuka, Kotaro 13 vs. Kuchii, Hideki 13
Saito, Tomoharu* 13 vs. Kuge, Takuro 13
Saito, Tsutomu* 18 vs. Kawasaki, Hiroshi* 18
Sakai, Hideyuki* 18 vs. Nakamura, Satoshi* 18
Sando, Masao 10 vs. Iwata, Mitsuhiro 10
Sasakawa, Tomohide* 21 vs. Kin, Minsu* 21
Sasaki, Yusuke 9 vs. Sato, Daisuke 9
Sasanuma, Kiyoshi* 12 vs. Kozakai, Yukio 12
Sato, Akira 7 vs. Fujiwara, Yuichirou 7
Sato, Daisuke 9 vs. Sasaki, Yusuke 9
Sekiguchi, Takatoshi 15 vs. Doiuchi, Yasuhiro 15
Shiki, Kazumasa 12 vs. Oota, Yusuke 12
Shinohara, Tetsuya 18 vs. Kanayama, Daisuke 18
Shiraki, Takahiro 12 vs. Fujita, Osamu* 12
Suzuki, Yasutomo 6 vs. Nakamura, Tomoya 3
Takao, Fumiaki 12 vs. Ikeuchi, Kazuhiro 12
Tomita, Kei 15 vs. Imura, Kazuo 15
Tsukamoto, Toshiki* 17 vs. Kamio, Satoshi 16
Uehara, Kunihiro 12 vs. Yuasa, Kentaro 12
Usami, Yukihiro 21 vs. Fukata, Takamasa* 21
Wada, Yuta 15 vs. Nishioka, Kazuya 15
Watanabe, Hiroto* 18 vs. Maki, Koichiro* 18
Watanabe, Takeshi 3 * BYE *
Yamada, Yoshiharu 18 vs. Okamoto, Jin* 18
Yamahara, Toshihisa 15 vs. Akamatsu, Noriyuki 15
Yamakawa, Youichirou 15 vs. Hirabayashi, Kazuya* 15
Yamazaki, Yudai 21 vs. Anan, Go 21
Yuasa, Kentaro 12 vs. Uehara, Kunihiro 12
Yun, Suhan 15 vs. Kageyama, Kiyotomo 14


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT