Email a friend Printer Friendly

Round 14 Standings

 

Rank Player Points Op.Win%
342 Fujishiro, Takashi * 6 0.0000%
357 Ogura, Takamasa * 3 100.0000%
358 Fujimoto, Tomoya 3 100.0000%
387 Fujita, Hiroto * 0 100.0000%
388 Yamasaki, Masami * 0 100.0000%
399 Shibuya, Kouichi * 0 33.3333%
398 Okada, Yu * 0 34.6667%
385 Satou, Takeshi * 3 36.0000%
341 Kumage, Isao * 6 37.2917%
277 Ichikawa, Yohei * 9 37.3512%
384 Takaaki, Miyake * 3 37.8571%
383 Tomita, Kayoko * 3 37.8720%
228 Nonaka, Masafumi * 10 38.1944%
276 Nakaya, Makoto * 9 38.8889%
299 Tanikawa, Itaru * 7 39.4558%
344 Sumino, Hironori * 5 40.0000%
212 Yamada, Yasuo * 11 40.0744%
275 Kawabata, Tomoyuki * 9 40.4167%
380 Tajiri, Satoshi * 3 41.6667%
381 Yamato, Masaru * 3 41.6667%
382 Furukawa, Takayuki-3892408 * 3 41.6667%
356 Sugihara, Keiichi * 4 41.8367%
379 Deyama, Hirofumi * 3 41.8519%
274 Shiraishi, Naotsugu * 9 42.0370%
273 Yabuguchi, Yohei * 9 42.0387%
378 Kawamoto, Daisuke * 3 42.1769%
298 Nishioka, Kazuya * 7 42.3810%
203 Suzuki, Fumio * 12 42.7083%
272 Ozaki, Youichirou * 9 42.7083%
271 Nagata, Satoshi * 9 42.9630%
69 Yasukawa, Kazuhide * 17 42.9861%
202 Nakamuta, Tsukasa * 12 43.0804%
297 Masamura, Ayumu * 7 43.1746%
227 Kikuchi, Osamu * 10 43.2143%
377 Kono, Masahide * 3 43.3333%
201 Nakamura, Kiyonari * 12 43.4028%
270 Vanderburg, Aaron B * 9 43.5764%
355 Komura, Nobuhiro * 4 43.7500%
376 Omasa, Yoshitaka * 3 43.7500%
284 Hattori, Sinichi * 8 43.8776%
296 Yoshikawa, Hiroshi * 7 44.0000%
340 Igarashi, Ryouto * 6 44.2460%
269 Aoki, Masanori * 9 44.2708%
140 Akamatsu, Satoshi * 14 44.3750%
156 Kaihara, Tomokazu * 13 44.4097%
226 Takayanagi, Toru * 10 44.4345%
395 Kataoka, Michiaki * 0 44.4444%
396 Saitou, Kouji 0 44.4444%
397 Kamei, Tooru * 0 44.4444%
283 Kamei, Hidenori * 8 44.5833%
155 Okada, Masami 13 44.9206%
154 Ishine, Yuta * 13 44.9653%
268 Iioka, Kenta * 9 45.2976%
339 Yamagami, Yudai * 6 45.3333%
353 Ishibashi, Yoshiro * 4 45.3333%
354 Sakuma, Takeshi * 4 45.3333%
225 Saitou, Hiroaki * 10 45.3515%
338 Nakaoka, Sinya * 6 45.3704%
295 Endou, Kenji * 7 45.3869%
224 Shimada, Takashi * 10 45.4422%
294 Ohmori, Kenichiro * 7 45.5357%
267 Ito, Mitsuru * 9 45.5782%
266 Kanazawa, Naoko 9 45.6845%
200 Nishida, Toshimasa * 12 45.6994%
135 Takenaga, Tomohiro * 15 45.8333%
375 Ukida, Takashi * 3 45.8333%
374 Tsumagari, Hideya * 3 45.8730%
199 Ishida, Naoyuki * 12 45.9821%
153 Yanagawa, Tomoyuki * 13 46.2599%
223 Komaki, Naoki * 10 46.3542%
373 Ooie, Tatsuya * 3 46.6667%
222 Tajimi, Yuki * 10 46.8821%
221 Maruyama, Takaaki 10 46.8889%
134 Asai, Hideharu * 15 47.0238%
211 Tomihara, Shinsuke * 11 47.0982%
352 Ishibashi, Akitomo * 4 47.0982%
220 Imai, Kimio 10 47.1429%
133 Imaizumi, Kenji * 15 47.3214%
198 Kanno, Atsushi * 12 47.3958%
197 Kuraoka, Shintaro * 12 47.7083%
265 Kumoda, Kazuhiro * 9 47.8912%
337 Kayaki, Kazuya * 6 47.9167%
351 Yoshida, Mitsutaka * 4 47.9167%
372 Komatsu, Toshiaki * 3 47.9167%
394 Nakagawa, Tsukasa * 0 47.9167%
264 Koura, Masahiro 9 48.0000%
336 Kajiyama, Yoshiyuki * 6 48.0000%
350 Konishi, Hideaki * 4 48.0000%
210 Sando, Masao * 11 48.1481%
263 Hirata, Masaharu * 9 48.1481%
293 Suzuki, Keiji * 7 48.1481%
334 Kisaka, Yusuke * 6 48.1481%
335 Nakamura, Kosuke * 6 48.1481%
393 Yamasaki, Toshihiro * 0 48.1481%
282 Nakashima, Kentarou * 8 48.1633%
333 Sato, Tsubasa * 6 48.2143%
261 Nakaduka, Yuki * 9 48.3333%
262 Tsukiyama, Tomokazu * 9 48.3333%
332 Seno, Kazumasa * 6 48.3333%
196 Hyakusai, Kouichi * 12 48.4375%
281 Okada, Takuya * 8 48.5119%
209 Ohige, Tatsuya * 11 48.5615%
260 Takahama, Norimasa * 9 48.6395%
259 Kusumoto, Masahiro * 9 48.9583%
219 Lee, Sung-Bum 10 49.0327%
258 Naito, Kazuma * 9 49.0741%
291 Katayama, Hidenori * 7 49.0741%
292 Kaneishi, Yoshiyuki * 7 49.0741%
195 Tamai, Katsuyoshi * 12 49.1667%
194 Maehata, Yasuhito * 12 49.2517%
280 Ogata, Atushi * 8 49.3333%
330 Suzuki, Goh * 6 49.3333%
331 Katayama, Kohjun * 6 49.3333%
349 Yamamoto, Takumi * 4 49.3333%
371 Hamamoto, Atsushi * 3 49.3333%
67 Ishii, Keisuke * 18 49.4940%
132 Yamaguchi, Teruyuki * 15 49.4940%
139 Sasaki, Takeshi * 14 49.5337%
66 Teragaki, Syunnsuke * 18 49.5833%
218 Maemoto, Shota * 10 49.6599%
193 Furukawa, Hiroki * 12 49.7024%
131 Yasutomi, Hiroto * 15 49.7619%
130 Sugiyama, Yuya * 15 49.8115%
129 Tanaka, Toshifumi * 15 49.8512%
329 Ishihara, Kosuke * 6 50.0000%
348 Fujiwara, Satoshi * 4 50.0000%
370 Matushita, Masakazu * 3 50.0000%
392 Takahara, Yasuaki * 0 50.0000%
128 Takayama, Ryo * 15 50.0893%
192 Masui, Yusuke * 12 50.3571%
208 Minematsu, Kouzou * 11 50.4464%
85 Harada, Daisaku * 16 50.4712%
152 Tsai, Cih Chun * 13 50.5010%
191 Nitta, Tomoaki * 12 50.5308%
257 Kawaguchi, Yukito * 9 50.5357%
343 Nishino, Takumi * 5 50.6667%
369 Saito, Ryo * 3 50.6667%
127 Okada, Wataru 15 50.6845%
138 Nishikubo, Shogo * 14 50.7192%
328 Iwasaki, Yoshitaka * 6 50.8333%
217 Nakai, Kentaro * 10 51.0417%
190 Nomura, Masao * 12 51.1111%
256 Imamura, Taichiro * 9 51.1111%
327 Itagaki, Yota * 6 51.1111%
151 Miura, Hiroyuki * 13 51.1161%
207 Nakagawa, Yukihiro * 11 51.1657%
126 Kojima, Yoshimasa * 15 51.2188%
125 Yamada, Tsutomu 15 51.2500%
255 Kubouchi, Naoki 9 51.3333%
189 Yamazaki, Hiroki * 12 51.3605%
124 Miyaoka, Hiroyuki * 15 51.4137%
290 Nakao, Munenari * 7 51.4881%
368 Watanabe, Shinji 3 51.6667%
123 Itagaki, Masayoshi * 15 51.9345%
188 Yosimori, Katumi * 12 52.0408%
150 Okuda, Masateru * 13 52.0833%
206 Kamimura, Akihiro * 11 52.0833%
347 Suzuya, Masashi * 4 52.0833%
367 Izumi, Shinji * 3 52.0833%
386 Kobayashi, Akihito * 1 52.0833%
254 Aoki, Yuichiro * 9 52.2222%
149 Tanimoto, Taturo * 13 52.2569%
122 Aki, Yasutoshi 15 52.3958%
187 Maeda, Shingo * 12 52.3958%
186 Sakamoto, Mitsutaka * 12 52.6042%
253 Inanaga, Nobuyuki * 9 52.6042%
121 Ayama, Takashi * 15 52.7232%
252 Nakatani, Hiroshi * 9 52.7778%
346 Mitani, Shinya * 4 52.7778%
120 Ikeda, Yasunori * 15 52.9415%
185 Takada, Taichi * 12 52.9630%
251 Liu, MARCO Kwang-Ju Bm 9 52.9762%
184 Tanaka, Yoshinori * 12 53.1399%
84 Sugiyama, Kouichi * 16 53.2986%
250 Itou, Shin * 9 53.3333%
289 Nomura, Eiji 7 53.3333%
326 Tamura, Kazuhiro * 6 53.3333%
249 Imagawa, Hiromasa * 9 53.4467%
183 Hirai, Kenta * 12 53.6054%
182 Fukushima, Hirotomo * 12 53.6735%
248 Tsukahara, Yasuyuki * 9 53.7037%
279 Yoshinobu, Takashi * 8 53.7037%
325 Maruyama, Kentaro * 6 53.7415%
181 Hada, Mikio * 12 53.8889%
244 Furukawa, Takayuki-6231460 * 9 53.8889%
245 Sawamura, Kazutaka * 9 53.8889%
246 Isoda, Yusuke * 9 53.8889%
247 Anan, Kazuyoshi * 9 53.8889%
180 Ito, Kazuomi * 12 54.0179%
179 Fujii, Toshikazu * 12 54.1071%
148 Morita, Katsunobu 13 54.1534%
391 Kato, Dai * 0 54.1667%
216 Akita, Naoto * 10 54.4792%
321 Kito, Takeshi * 6 54.6667%
322 Nishikawa, Seigo * 6 54.6667%
323 Kamata, Tsukasa * 6 54.6667%
324 Nakayama, Masahiko * 6 54.6667%
345 Matsuo, Yoshinori * 4 54.6667%
366 Matsumoto, Kenji * 3 54.6667%
83 Tsumura, Kenji 16 54.8611%
178 Okutomi, Hiromitsu * 12 55.0000%
242 Yamabe, Hiroya * 9 55.0000%
243 Nagahara, Tatsuya * 9 55.0000%
65 Furukawa, Tadataka * 18 55.0595%
241 Morita, Tomoyuki * 9 55.3333%
177 Ueno, Shinichi * 12 55.4762%
288 Mizuno, Akimitsu * 7 55.5556%
320 Nakamura, Hitoshi * 6 55.5556%
363 Kawai, Katsuya * 3 55.5556%
364 Kusaba, Nobutaka * 3 55.5556%
365 Futamata, Shunji * 3 55.5556%
118 Ishii, Yoshimasa * 15 55.7292%
119 Koide, Kentaro * 15 55.7292%
176 Tani, Tokuo * 12 55.7292%
82 Adachi, Shingo * 16 55.7440%
175 Kobata, Tetsuro * 12 56.0053%
81 Umeno, Kengo * 16 56.2500%
362 Yabe, Yosuke * 3 56.2500%
117 Tokizaki, Takahiro * 15 56.3265%
174 Hashima, Takumi * 12 56.3946%
215 Ishigami, Kei * 10 56.4815%
240 Kobayashi, Masanori 9 56.6667%
173 Tanaka, Hisaya 12 56.7177%
172 Kikuchi, Yuuji * 12 56.7857%
80 Suita, Kazunari * 16 56.8027%
147 Sada, Akihiro * 13 56.9728%
319 Kawaguchi, Mikio * 6 57.3333%
68 Matuoka, Tomohide * 17 57.3413%
79 Kawamura, Kazushi * 16 57.3413%
214 Kuroda, Toshiyuki 10 57.4150%
146 Matsumura, Takehiko * 13 57.5397%
116 Kuniyosi, Yasuhiro * 15 57.5680%
44 Ikedo, Masakazu * 26 57.7126%
171 Omori, Tomoaki * 12 57.7551%
42 Kasima, Akihiro 27 57.8543%
115 Kashihara, Motonori * 15 57.9252%
145 Kawano, Jun'Ichi 13 57.9365%
113 Harino, Takuichi 15 58.1633%
114 Katayama, Takahiro * 15 58.1633%
5 Jisang, Kang 34 58.2908%
78 Kageyama, Tarou 16 58.3333%
111 Kozakai, Yukio * 15 58.3333%
112 Sawada, Youhei * 15 58.3333%
170 Konoike, Masaki * 12 58.3333%
239 Okuyama, Masahide * 9 58.3333%
316 Mitsuhashi, Takashi 6 58.3333%
317 Kishimoto, Yuichi * 6 58.3333%
318 Yasufuku, Akihiro * 6 58.3333%
361 Saito, Koki * 3 58.3333%
110 Tochika, Takayuki * 15 58.5204%
109 Hayashi, Shinsuke 15 58.5317%
315 Tamura, Munetsugu * 6 58.6667%
108 Edayoshi, Minoru 15 58.8435%
314 Kawahara, Takayuki * 6 58.8889%
77 Hamamoto, Kenji * 16 58.9286%
107 Abe, Ryo 15 58.9286%
24 Tashiro, Yoshiaki * 30 59.0082%
106 Kawai, Masato * 15 59.2404%
23 Kakumae, Teruya * 30 59.3864%
54 Taru, Genki 24 59.4307%
205 Tanaka, Atsushi * 11 59.4558%
63 Okita, Kenichiro * 19 59.5041%
169 Nakamura, Hirobumi 12 59.5238%
238 Fujita, Gensho * 9 59.6296%
61 Terasawa, Kazuya 21 59.6548%
53 Nakauchi, Mayumi * 24 59.8438%
105 Nakata, Yoshihiko * 15 59.8639%
237 Ikezaki, Yutaro * 9 59.8958%
144 Suzuki, Akihisa 13 60.0000%
168 Nogami, Kazuki * 12 60.0000%
286 Matsushita, Tomoyuki * 7 60.0000%
287 Kusaka, Tadateru * 7 60.0000%
312 Minakami, Yusuke * 6 60.0000%
313 Hyakutake, Junji * 6 60.0000%
41 Nobushita, Jun 27 60.0160%
16 Nishimura, Norihito * 31 60.0733%
143 Sakamoto, Masaaki * 13 60.1190%
55 Kobashi, Hideto * 22 60.1701%
104 French, Michael * 15 60.2083%
236 Miyasaka, Takeshi 9 60.2381%
32 Takahashi, Kenji * 28 60.2564%
103 Suzuki, Kenta 15 60.2891%
102 Okumura, Genki 15 60.3061%
52 Kawasaki, Yasuhiro * 24 60.3269%
167 Bando, Junichiro * 12 60.4167%
101 Nakajima, Chikara 15 60.5442%
9 Maeba, Hideaki * 33 60.6227%
213 Hatta, Tetsuya 10 60.8466%
40 Ikeda, Kei 27 60.8766%
100 Ishihara, Jun 15 60.9127%
15 Matoba, Takashi * 31 61.0256%
99 Tokieda, Hiroyuki * 15 61.1012%
60 Ohbayashi, Naoki * 21 61.2616%
39 Mukuno, Yuuji * 27 61.2966%
311 Saito, Hajime * 6 61.3333%
59 Yano, Ryuji * 21 61.4469%
38 Iwai, Tsuyoshi * 27 61.4873%
4 Nakano, Yoshitaka * 34 61.5079%
235 Takemoto, Takaaki * 9 61.5079%
48 Yuasa, Kentarou 25 61.5801%
98 Morimoto, Manabu * 15 61.6667%
137 Maki, Koichiro 14 61.9048%
166 Muto, Masaharu * 12 61.9048%
204 Suzuki, Takaaki 11 61.9048%
51 Takagi, Takeshi * 24 62.1295%
47 Komiyama, Hideki 25 62.1606%
58 Shikatake, Naoki * 21 62.2520%
142 Biwaki, Toshiaki * 13 62.2768%
31 Ito, Yuichi * 28 62.4119%
97 Nagaoka, Takayuki 15 62.5000%
310 Takasaki, Yuichi 6 62.5000%
285 Takafuji, Daisuke * 7 62.6667%
22 Ishida, Itaru 30 62.7373%
96 Takahashi, Yuuki * 15 62.8571%
95 Nakatani, Haruki 15 62.9762%
50 Iwasaki, Akira * 24 63.0453%
30 Arita, Ryuichi 28 63.1052%
309 Shiba, Norihito * 6 63.1481%
94 Hirabayashi, Kazuya 15 63.1944%
57 Osaki, Motohiro * 21 63.2781%
308 Matsuo, Keisuke * 6 63.3333%
93 Goto, Kiyoaki * 15 63.3929%
37 Nomichi, Hideki 27 63.6103%
165 Hanaoka, Toshifumi * 12 63.6905%
92 Yamane, Masahiro * 15 63.7153%
91 Morisaki, Nobuki * 15 63.8776%
14 Mihara, Makihito * 31 63.8844%
234 Yanagawa, Masaru * 9 63.8889%
278 Ueda, Michihisa * 8 63.8889%
76 Lee, Sang-Ryeol 16 63.9286%
307 Kan, Shintarou * 6 64.0000%
21 Lee, Ji-hoon * 30 64.1156%
29 Tanaka, Kazuyuki * 28 64.2007%
28 Nakajima, Jun-Ichi * 28 64.2174%
36 Nose, Koji 27 64.2857%
162 Itano, Masao * 12 64.2857%
163 Miyamoto, Satoshi * 12 64.2857%
164 Doi, Fumiaki * 12 64.2857%
3 Azuma, Motokiyo * 36 64.3132%
161 Jumonji, Taro * 12 64.3651%
90 Nakazawa, Kazuhiro * 15 64.4558%
75 Kuroda, Masashiro 16 64.5833%
306 Kobayashi, Shigenori * 6 64.5833%
35 Furuichi, Takenori * 27 64.6154%
74 Tsai, Homg Gi M 16 64.6230%
20 Hojo, Naomasa 30 64.9306%
305 Kai, Tsubasa * 6 65.0000%
43 Onishi, Kouji * 26 65.1890%
49 Yun, Suhan 24 65.2564%
8 Fujita, Osamu 33 65.4266%
46 Okada, Hiroaki * 25 65.5403%
34 Sasanuma, Kiyoshi 27 65.7242%
64 Nakamura, Satoshi 18 65.7692%
56 Ikeda, Tsuyoshi 21 66.1954%
13 Higashino, Masayuki 31 66.4683%
89 Terada, Atsushi * 15 66.4966%
33 Umeno, Yosihiro * 27 66.6667%
304 Fujioka, Kazuki * 6 66.6667%
360 Toriumi, Takashi * 3 66.6667%
390 Yamashita, Kohji * 0 66.6667%
2 Higaki, Takao 36 66.6766%
141 Kaneko, Masanori 13 66.9841%
27 Mikawa, Kazuya * 29 67.2390%
88 Momosaki, Hiroyuki * 15 67.2619%
160 Oiso, Masashi 12 67.5000%
45 Kato, Kazuki 25 67.5325%
87 Shimada, Masatake 15 67.6871%
159 Shikata, Nobuaki 12 67.8571%
12 Itou, Akitsugu 31 67.9067%
303 Okazaki, Hideki * 6 68.0000%
7 Tabuchi, Atsushi * 33 68.0403%
73 Harada, Hiroshi 16 68.2540%
233 Koyama, Kenta * 9 68.5185%
10 Hirosawa, Yuuta 32 68.5356%
359 Ito, Hidetoshi * 3 68.7500%
26 Mori, Katsuhiro 29 68.9610%
25 Asahara, Akira 29 69.0476%
136 Murase, Yukiyoshi * 14 69.0476%
19 Morita, Masahiko 30 69.3182%
232 Nakano, Fumiki 9 70.0000%
72 Nakashima, Hisatomo 16 70.0397%
11 Ueno, Kazuki 31 70.5628%
18 Hwang, Chi-Chung C. 30 71.2662%
71 Ohta, Shinji * 16 71.4286%
158 Ueta, Hiroki 12 71.4286%
231 Doi, Asuka 9 71.4286%
70 Okamoto, Jin 16 71.6667%
62 Ando, Nobuhiro 19 71.7857%
230 Ikuta, Tatsuya * 9 72.2222%
1 Kinoshita, Junichi 39 72.5108%
86 Fukuba, Shintaro * 15 72.6190%
302 Nagase, Syougo * 6 73.3333%
17 Nakamura, Shuuhei 30 73.8591%
229 Kumagai, Shinichi 9 74.0741%
6 Fujita, Tsuyoshi 33 74.7835%
300 Sogabe, Ippei * 6 75.0000%
301 Kurisu, Takashi 6 75.0000%
389 Satou, Yasuyuki * 0 75.0000%
157 Wakisaka, Yuusuke * 12 82.1429%What is Magic?
PRODUCTS
 
MAGIC ONLINE
 
2008 Regionals
MESSAGE BOARDS
RULES