Email a friend Printer Friendly

Round 12 Standings

 

Rank Player Points Op.Win%
342 Fujishiro, Takashi * 6 0.00%
399 Shibuya, Kouichi * 0 33.33%
398 Okada, Yu * 0 34.66%
385 Satou, Takeshi * 3 36.00%
341 Kumage, Isao * 6 37.29%
277 Ichikawa, Yohei * 9 37.35%
384 Takaaki, Miyake * 3 37.85%
383 Tomita, Kayoko * 3 37.87%
228 Nonaka, Masafumi * 10 38.19%
276 Nakaya, Makoto * 9 38.88%
299 Tanikawa, Itaru * 7 39.45%
344 Sumino, Hironori * 5 40.00%
212 Yamada, Yasuo * 11 40.07%
275 Kawabata, Tomoyuki * 9 40.41%
380 Tajiri, Satoshi * 3 41.66%
381 Yamato, Masaru * 3 41.66%
382 Furukawa, Takayuki-3892408 * 3 41.66%
356 Sugihara, Keiichi * 4 41.83%
379 Deyama, Hirofumi * 3 41.85%
273 Yabuguchi, Yohei * 9 42.03%
274 Shiraishi, Naotsugu * 9 42.03%
378 Kawamoto, Daisuke * 3 42.17%
298 Nishioka, Kazuya * 7 42.38%
203 Suzuki, Fumio * 12 42.70%
272 Ozaki, Youichirou * 9 42.70%
271 Nagata, Satoshi * 9 42.96%
69 Yasukawa, Kazuhide * 17 42.98%
202 Nakamuta, Tsukasa * 12 43.08%
297 Masamura, Ayumu * 7 43.17%
227 Kikuchi, Osamu * 10 43.21%
377 Kono, Masahide * 3 43.33%
201 Nakamura, Kiyonari * 12 43.40%
270 Vanderburg, Aaron B * 9 43.57%
355 Komura, Nobuhiro * 4 43.75%
376 Omasa, Yoshitaka * 3 43.75%
284 Hattori, Sinichi * 8 43.87%
296 Yoshikawa, Hiroshi * 7 44.00%
340 Igarashi, Ryouto * 6 44.24%
269 Aoki, Masanori * 9 44.27%
140 Akamatsu, Satoshi * 14 44.37%
156 Kaihara, Tomokazu * 13 44.40%
226 Takayanagi, Toru * 10 44.43%
395 Kataoka, Michiaki * 0 44.44%
396 Saitou, Kouji 0 44.44%
397 Kamei, Tooru * 0 44.44%
283 Kamei, Hidenori * 8 44.58%
155 Okada, Masami 13 44.92%
154 Ishine, Yuta * 13 44.96%
268 Iioka, Kenta * 9 45.29%
339 Yamagami, Yudai * 6 45.33%
353 Ishibashi, Yoshiro * 4 45.33%
354 Sakuma, Takeshi * 4 45.33%
225 Saitou, Hiroaki * 10 45.35%
338 Nakaoka, Sinya * 6 45.37%
295 Endou, Kenji * 7 45.38%
224 Shimada, Takashi * 10 45.44%
294 Ohmori, Kenichiro * 7 45.53%
267 Ito, Mitsuru * 9 45.57%
266 Kanazawa, Naoko 9 45.68%
200 Nishida, Toshimasa * 12 45.69%
135 Takenaga, Tomohiro * 15 45.83%
375 Ukida, Takashi * 3 45.83%
374 Tsumagari, Hideya * 3 45.87%
199 Ishida, Naoyuki * 12 45.98%
153 Yanagawa, Tomoyuki * 13 46.25%
223 Komaki, Naoki * 10 46.35%
373 Ooie, Tatsuya * 3 46.66%
221 Maruyama, Takaaki 10 46.88%
222 Tajimi, Yuki * 10 46.88%
134 Asai, Hideharu * 15 47.02%
211 Tomihara, Shinsuke * 11 47.09%
352 Ishibashi, Akitomo * 4 47.09%
220 Imai, Kimio 10 47.14%
133 Imaizumi, Kenji * 15 47.32%
198 Kanno, Atsushi * 12 47.39%
197 Kuraoka, Shintaro * 12 47.70%
265 Kumoda, Kazuhiro * 9 47.89%
337 Kayaki, Kazuya * 6 47.91%
351 Yoshida, Mitsutaka * 4 47.91%
372 Komatsu, Toshiaki * 3 47.91%
394 Nakagawa, Tsukasa * 0 47.91%
264 Koura, Masahiro 9 48.00%
336 Kajiyama, Yoshiyuki * 6 48.00%
350 Konishi, Hideaki * 4 48.00%
210 Sando, Masao * 11 48.14%
263 Hirata, Masaharu * 9 48.14%
293 Suzuki, Keiji * 7 48.14%
334 Kisaka, Yusuke * 6 48.14%
335 Nakamura, Kosuke * 6 48.14%
393 Yamasaki, Toshihiro * 0 48.14%
282 Nakashima, Kentarou * 8 48.16%
333 Sato, Tsubasa * 6 48.21%
261 Nakaduka, Yuki * 9 48.33%
262 Tsukiyama, Tomokazu * 9 48.33%
332 Seno, Kazumasa * 6 48.33%
196 Hyakusai, Kouichi * 12 48.43%
281 Okada, Takuya * 8 48.51%
209 Ohige, Tatsuya * 11 48.56%
260 Takahama, Norimasa * 9 48.63%
259 Kusumoto, Masahiro * 9 48.95%
219 Lee, Sung-Bum 10 49.03%
258 Naito, Kazuma * 9 49.07%
291 Katayama, Hidenori * 7 49.07%
292 Kaneishi, Yoshiyuki * 7 49.07%
195 Tamai, Katsuyoshi * 12 49.16%
194 Maehata, Yasuhito * 12 49.25%
280 Ogata, Atushi * 8 49.33%
330 Suzuki, Goh * 6 49.33%
331 Katayama, Kohjun * 6 49.33%
349 Yamamoto, Takumi * 4 49.33%
371 Hamamoto, Atsushi * 3 49.33%
67 Ishii, Keisuke * 18 49.49%
132 Yamaguchi, Teruyuki * 15 49.49%
139 Sasaki, Takeshi * 14 49.53%
66 Teragaki, Syunnsuke * 18 49.58%
218 Maemoto, Shota * 10 49.65%
193 Furukawa, Hiroki * 12 49.70%
131 Yasutomi, Hiroto * 15 49.76%
130 Sugiyama, Yuya * 15 49.81%
129 Tanaka, Toshifumi * 15 49.85%
329 Ishihara, Kosuke * 6 50.00%
348 Fujiwara, Satoshi * 4 50.00%
370 Matushita, Masakazu * 3 50.00%
392 Takahara, Yasuaki * 0 50.00%
128 Takayama, Ryo * 15 50.08%
192 Masui, Yusuke * 12 50.35%
208 Minematsu, Kouzou * 11 50.44%
85 Harada, Daisaku * 16 50.47%
152 Tsai, Cih Chun * 13 50.50%
191 Nitta, Tomoaki * 12 50.53%
257 Kawaguchi, Yukito * 9 50.53%
343 Nishino, Takumi * 5 50.66%
369 Saito, Ryo * 3 50.66%
127 Okada, Wataru 15 50.68%
138 Nishikubo, Shogo * 14 50.71%
328 Iwasaki, Yoshitaka * 6 50.83%
217 Nakai, Kentaro * 10 51.04%
151 Miura, Hiroyuki * 13 51.11%
190 Nomura, Masao * 12 51.11%
256 Imamura, Taichiro * 9 51.11%
327 Itagaki, Yota * 6 51.11%
207 Nakagawa, Yukihiro * 11 51.16%
126 Kojima, Yoshimasa * 15 51.21%
125 Yamada, Tsutomu 15 51.25%
255 Kubouchi, Naoki 9 51.33%
189 Yamazaki, Hiroki * 12 51.36%
124 Miyaoka, Hiroyuki * 15 51.41%
290 Nakao, Munenari * 7 51.48%
368 Watanabe, Shinji 3 51.66%
123 Itagaki, Masayoshi * 15 51.93%
188 Yosimori, Katumi * 12 52.04%
150 Okuda, Masateru * 13 52.08%
206 Kamimura, Akihiro * 11 52.08%
347 Suzuya, Masashi * 4 52.08%
367 Izumi, Shinji * 3 52.08%
386 Kobayashi, Akihito * 1 52.08%
254 Aoki, Yuichiro * 9 52.22%
149 Tanimoto, Taturo * 13 52.25%
122 Aki, Yasutoshi 15 52.39%
187 Maeda, Shingo * 12 52.39%
186 Sakamoto, Mitsutaka * 12 52.60%
253 Inanaga, Nobuyuki * 9 52.60%
121 Ayama, Takashi * 15 52.72%
252 Nakatani, Hiroshi * 9 52.77%
346 Mitani, Shinya * 4 52.77%
120 Ikeda, Yasunori * 15 52.94%
185 Takada, Taichi * 12 52.96%
251 Liu, MARCO Kwang-Ju Bm 9 52.97%
184 Tanaka, Yoshinori * 12 53.13%
84 Sugiyama, Kouichi * 16 53.29%
250 Itou, Shin * 9 53.33%
289 Nomura, Eiji 7 53.33%
326 Tamura, Kazuhiro * 6 53.33%
249 Imagawa, Hiromasa * 9 53.44%
183 Hirai, Kenta * 12 53.60%
182 Fukushima, Hirotomo * 12 53.67%
248 Tsukahara, Yasuyuki * 9 53.70%
279 Yoshinobu, Takashi * 8 53.70%
325 Maruyama, Kentaro * 6 53.74%
181 Hada, Mikio * 12 53.88%
244 Furukawa, Takayuki-6231460 * 9 53.88%
245 Sawamura, Kazutaka * 9 53.88%
246 Isoda, Yusuke * 9 53.88%
247 Anan, Kazuyoshi * 9 53.88%
180 Ito, Kazuomi * 12 54.01%
179 Fujii, Toshikazu * 12 54.10%
148 Morita, Katsunobu 13 54.15%
391 Kato, Dai * 0 54.16%
216 Akita, Naoto * 10 54.47%
321 Kito, Takeshi * 6 54.66%
322 Nishikawa, Seigo * 6 54.66%
323 Kamata, Tsukasa * 6 54.66%
324 Nakayama, Masahiko * 6 54.66%
345 Matsuo, Yoshinori * 4 54.66%
366 Matsumoto, Kenji * 3 54.66%
83 Tsumura, Kenji 16 54.86%
178 Okutomi, Hiromitsu * 12 55.00%
242 Yamabe, Hiroya * 9 55.00%
243 Nagahara, Tatsuya * 9 55.00%
65 Furukawa, Tadataka * 18 55.05%
241 Morita, Tomoyuki * 9 55.33%
177 Ueno, Shinichi * 12 55.47%
288 Mizuno, Akimitsu * 7 55.55%
320 Nakamura, Hitoshi * 6 55.55%
363 Kawai, Katsuya * 3 55.55%
364 Kusaba, Nobutaka * 3 55.55%
365 Futamata, Shunji * 3 55.55%
118 Ishii, Yoshimasa * 15 55.72%
119 Koide, Kentaro * 15 55.72%
176 Tani, Tokuo * 12 55.72%
82 Adachi, Shingo * 16 55.74%
175 Kobata, Tetsuro * 12 56.00%
81 Umeno, Kengo * 16 56.25%
362 Yabe, Yosuke * 3 56.25%
117 Tokizaki, Takahiro * 15 56.32%
13 Jisang, Kang 28 56.36%
174 Hashima, Takumi * 12 56.39%
215 Ishigami, Kei * 10 56.48%
240 Kobayashi, Masanori 9 56.66%
173 Tanaka, Hisaya 12 56.71%
172 Kikuchi, Yuuji * 12 56.78%
80 Suita, Kazunari * 16 56.80%
147 Sada, Akihiro * 13 56.97%
319 Kawaguchi, Mikio * 6 57.33%
68 Matuoka, Tomohide * 17 57.34%
79 Kawamura, Kazushi * 16 57.34%
214 Kuroda, Toshiyuki 10 57.41%
146 Matsumura, Takehiko * 13 57.53%
116 Kuniyosi, Yasuhiro * 15 57.56%
25 Tashiro, Yoshiaki * 27 57.67%
24 Kakumae, Teruya * 27 57.70%
171 Omori, Tomoaki * 12 57.75%
115 Kashihara, Motonori * 15 57.92%
145 Kawano, Jun'Ichi 13 57.93%
113 Harino, Takuichi 15 58.16%
114 Katayama, Takahiro * 15 58.16%
78 Kageyama, Tarou 16 58.33%
111 Kozakai, Yukio * 15 58.33%
112 Sawada, Youhei * 15 58.33%
170 Konoike, Masaki * 12 58.33%
239 Okuyama, Masahide * 9 58.33%
316 Mitsuhashi, Takashi 6 58.33%
317 Kishimoto, Yuichi * 6 58.33%
318 Yasufuku, Akihiro * 6 58.33%
361 Saito, Koki * 3 58.33%
110 Tochika, Takayuki * 15 58.52%
47 Ikedo, Masakazu * 23 58.53%
109 Hayashi, Shinsuke 15 58.53%
315 Tamura, Munetsugu * 6 58.66%
108 Edayoshi, Minoru 15 58.84%
23 Nobushita, Jun 27 58.86%
314 Kawahara, Takayuki * 6 58.88%
77 Hamamoto, Kenji * 16 58.92%
107 Abe, Ryo 15 58.92%
45 Kasima, Akihiro 24 59.09%
106 Kawai, Masato * 15 59.24%
205 Tanaka, Atsushi * 11 59.45%
63 Okita, Kenichiro * 19 59.50%
169 Nakamura, Hirobumi 12 59.52%
238 Fujita, Gensho * 9 59.62%
60 Terasawa, Kazuya 21 59.65%
12 Nakano, Yoshitaka * 28 59.72%
105 Nakata, Yoshihiko * 15 59.86%
237 Ikezaki, Yutaro * 9 59.89%
144 Suzuki, Akihisa 13 60.00%
168 Nogami, Kazuki * 12 60.00%
286 Matsushita, Tomoyuki * 7 60.00%
287 Kusaka, Tadateru * 7 60.00%
312 Minakami, Yusuke * 6 60.00%
313 Hyakutake, Junji * 6 60.00%
143 Sakamoto, Masaaki * 13 60.11%
33 Nishimura, Norihito * 25 60.20%
104 French, Michael * 15 60.20%
236 Miyasaka, Takeshi 9 60.23%
103 Suzuki, Kenta 15 60.28%
102 Okumura, Genki 15 60.30%
167 Bando, Junichiro * 12 60.41%
44 Nakauchi, Mayumi * 24 60.49%
101 Nakajima, Chikara 15 60.54%
213 Hatta, Tetsuya 10 60.84%
100 Ishihara, Jun 15 60.91%
51 Kobashi, Hideto * 22 61.07%
99 Tokieda, Hiroyuki * 15 61.10%
32 Takahashi, Kenji * 25 61.25%
22 Matoba, Takashi * 27 61.26%
311 Saito, Hajime * 6 61.33%
235 Takemoto, Takaaki * 9 61.50%
98 Morimoto, Manabu * 15 61.66%
137 Maki, Koichiro 14 61.90%
166 Muto, Masaharu * 12 61.90%
204 Suzuki, Takaaki 11 61.90%
59 Taru, Genki 21 61.93%
21 Maeba, Hideaki * 27 62.12%
43 Ikeda, Kei 24 62.19%
58 Shikatake, Naoki * 21 62.25%
142 Biwaki, Toshiaki * 13 62.27%
97 Nagaoka, Takayuki 15 62.50%
310 Takasaki, Yuichi 6 62.50%
6 Azuma, Motokiyo * 30 62.55%
57 Ohbayashi, Naoki * 21 62.63%
285 Takafuji, Daisuke * 7 62.66%
96 Takahashi, Yuuki * 15 62.85%
50 Yuasa, Kentarou 22 62.96%
95 Nakatani, Haruki 15 62.97%
31 Ito, Yuichi * 25 63.05%
309 Shiba, Norihito * 6 63.14%
94 Hirabayashi, Kazuya 15 63.19%
56 Osaki, Motohiro * 21 63.27%
308 Matsuo, Keisuke * 6 63.33%
93 Goto, Kiyoaki * 15 63.39%
42 Takagi, Takeshi * 24 63.61%
165 Hanaoka, Toshifumi * 12 63.69%
92 Yamane, Masahiro * 15 63.71%
91 Morisaki, Nobuki * 15 63.87%
234 Yanagawa, Masaru * 9 63.88%
278 Ueda, Michihisa * 8 63.88%
76 Lee, Sang-Ryeol 16 63.92%
307 Kan, Shintarou * 6 64.00%
41 Mukuno, Yuuji * 24 64.28%
55 Kawasaki, Yasuhiro * 21 64.28%
162 Itano, Masao * 12 64.28%
163 Miyamoto, Satoshi * 12 64.28%
164 Doi, Fumiaki * 12 64.28%
40 Iwai, Tsuyoshi * 24 64.29%
161 Jumonji, Taro * 12 64.36%
20 Mihara, Makihito * 27 64.43%
90 Nakazawa, Kazuhiro * 15 64.45%
19 Furuichi, Takenori * 27 64.56%
75 Kuroda, Masashiro 16 64.58%
306 Kobayashi, Shigenori * 6 64.58%
39 Nomichi, Hideki 24 64.62%
74 Tsai, Homg Gi M 16 64.62%
30 Tanaka, Kazuyuki * 25 64.81%
305 Kai, Tsubasa * 6 65.00%
54 Iwasaki, Akira * 21 65.16%
38 Nose, Koji 24 65.47%
11 Higashino, Masayuki 28 65.55%
18 Fujita, Osamu 27 65.57%
37 Yun, Suhan 24 65.74%
46 Onishi, Kouji * 23 65.85%
53 Yano, Ryuji * 21 65.90%
36 Ishida, Itaru 24 66.04%
29 Nakajima, Jun-Ichi * 25 66.15%
52 Ikeda, Tsuyoshi 21 66.19%
62 Komiyama, Hideki 19 66.27%
17 Sasanuma, Kiyoshi 27 66.40%
16 Lee, Ji-hoon * 27 66.46%
89 Terada, Atsushi * 15 66.49%
304 Fujioka, Kazuki * 6 66.66%
360 Toriumi, Takashi * 3 66.66%
390 Yamashita, Kohji * 0 66.66%
141 Kaneko, Masanori 13 66.98%
28 Arita, Ryuichi 25 67.19%
88 Momosaki, Hiroyuki * 15 67.26%
5 Higaki, Takao 30 67.47%
160 Oiso, Masashi 12 67.50%
64 Nakamura, Satoshi 18 67.59%
87 Shimada, Masatake 15 67.68%
35 Hojo, Naomasa 24 67.79%
159 Shikata, Nobuaki 12 67.85%
49 Okada, Hiroaki * 22 68.00%
303 Okazaki, Hideki * 6 68.00%
73 Harada, Hiroshi 16 68.25%
48 Kato, Kazuki 22 68.51%
233 Koyama, Kenta * 9 68.51%
10 Mikawa, Kazuya * 28 68.61%
359 Ito, Hidetoshi * 3 68.75%
15 Tabuchi, Atsushi * 27 68.87%
9 Itou, Akitsugu 28 69.02%
136 Murase, Yukiyoshi * 14 69.04%
8 Asahara, Akira 28 69.31%
7 Hirosawa, Yuuta 29 69.46%
34 Umeno, Yosihiro * 24 69.72%
232 Nakano, Fumiki 9 70.00%
72 Nakashima, Hisatomo 16 70.03%
26 Mori, Katsuhiro 26 70.48%
4 Morita, Masahiko 30 70.52%
71 Ohta, Shinji * 16 71.42%
158 Ueta, Hiroki 12 71.42%
231 Doi, Asuka 9 71.42%
70 Okamoto, Jin 16 71.66%
61 Ando, Nobuhiro 19 71.78%
230 Ikuta, Tatsuya * 9 72.22%
3 Hwang, Chi-Chung C. 30 72.24%
86 Fukuba, Shintaro * 15 72.61%
27 Ueno, Kazuki 25 72.83%
302 Nagase, Syougo * 6 73.33%
229 Kumagai, Shinichi 9 74.07%
300 Sogabe, Ippei * 6 75.00%
301 Kurisu, Takashi 6 75.00%
389 Satou, Yasuyuki * 0 75.00%
1 Kinoshita, Junichi 36 75.30%
2 Fujita, Tsuyoshi 33 76.23%
14 Nakamura, Shuuhei 27 77.08%
157 Wakisaka, Yuusuke * 12 82.14%
357 Ogura, Takamasa * 3 100.00%
358 Fujimoto, Tomoya 3 100.00%
387 Fujita, Hiroto * 0 100.00%
388 Yamasaki, Masami * 0 100.00%What is Magic?
PRODUCTS
 
MAGIC ONLINE
 
2008 Regionals
MESSAGE BOARDS
RULES